Dodatečná montáž bederní opěrka přední

BMW 318i E46 limuzína Vietnam N42

Levostranné řízení, přenos: neutrální

Dodatečná montáž bederní opěrka přední
 
# popis
Číslo produktu
doplněk datum množství hmotnost cena EUR
Přesně dodržujte text a pokyny!
1
 i  01 10 4 444 444
+Info
Can be retrofitted. The following parts can be seen in EPC: U dodatečných montáží s elektrickými Součástmi platí: Dodatečně požadované díly se Stanoví podle schématu Zapojení. Kabeláž musí být Vytvořena a namontována podle Schématu zapojení. U vozidel se Základním modulem low se vždy musí Namontovat základní modul high. K dodatečné montáži nejsou Montážní podklady. Montáž by měla být prováděna Odborným personálem, nejlépe Partnerem BMW. BMW nepřebírá záruku za Funkční omezení a Škody způsobené nevhodnou Montáží.

Dodávka přerušena továrny

1
0,00 
BMW Junior Seat 2/3

← BMW Junior Seat 2/3

Dodat. montáž univerzální dálk. ovládání

Dodat. montáž univerzální dálk. ovládání →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.